“פוטו אופ” –  בין פוזיטיב לנגטיב

חלל התערוכה הוא זירת התרחשות דינמית החושפת תהליכים, שראשיתם ברעיון ובעיבודו לכדי אובייקט תצוגה ותכליתם דיון בתכונות בסיסיות של צילום ובמיקומו בשיח האמנות בן־זמננו. בבחירה של מטלון, להתנער מהעולם החיצוני בתור מקור לדימויים מתמקד המבט לאחור במרחב ראשוני ועם זאת חדש. מרחב תזזיתי זה מיטלטל ללא הרף בין חומריותו הבסיסית של הצילום (רישום באור, על־פי הגדרתו) להיעדרה המוחלט (כתיבה בינארית, למשל).

הדימויים בתערוכה הם שרידים של פעולות בחומרי צילום, המעידים על המניפולציות שהופעלו עליהם. הם מציגים ומייצגים את הפעולות הללו ומזמינים דיון באסתטיקה חדשה שמונחיה מטמיעים את המתח בין חומריות גולמית לדיגיטציה וירטואלית ומשקפים את השינוי הדרמטי במהותו של המדיום שהגדרתו מתפרשׂת כעת במרחב העצום שבין הצילום האנלוגי לזה הדיגיטלי. הדימויים מיוצרים בטכניקות מפתיעות ומרתקות, הנגזרות מעיסוק טהור ביסודות המדיום ומשימוש עשיר ומגוון בחומריו ובמכשיריו מתוך הפניית עורף לעולם ולגירוייו. הצבתם נמנעת מחוקיות ליניארית ומעקרונות גלויים של עריכה, אך יוצרת הקשרים מסוימים המספקים רמזים להיגיון התחבירי שלה ומאפשרים לפתח מהם היקשים ולחלץ מתוכם משמעויות.

אופייה הדינמי של התערוכה לא מאפשר תפיסה כוללת שלה אלא מבט פרגמנטרי אל אוסף מצבים זמניים ומקטעים. ניתוק זה סולל את הדרך להתבוננות במדיום הצילום מבעד לדימוייו ובאמצעות כליו ופותח תהום עמוקה בין החזות הפשוטה של תכונותיו הראשוניות לאיכות המורכבת שביסוד שימושיו העכשוויים.

טקסט מלא

Photo Op – Between Positive and Negative Forms

The exhibition space is a dynamic arena that exposes moves stemming from an idea and its processing into an exhibited object, and aims to discuss photography’s basic attributes and its place in the discourse of contemporary art. Matalon’s choice to enounce the external world as a source of images is focused on a primary yet novel space. This frenetic space constantly oscillates between photography’s basic materiality (drawing with light, by definition) and its total absence (such as binary writing).

The images in the exhibition are vestiges of the use of photographic materials, attesting to the manipulations effected on them. The images present and represent these very actions and call for a discussion of a new aesthetics. The terminology of these aesthetics assimilates the tension between raw materiality and virtual digitization, and reflects the dramatic change at the very essence of the medium, whose definition originated in image and likeness but now extends over the wide-ranging space between analogue and digital photography. The images are created in surprising and fascinating techniques derived from a pure inquiry into the medium’s elements and resulting from a rich and varied use of its materials and tools while ignoring the world and its stimuli. The installation avoids linear regularity as well as overt editing principles, but it does create certain contexts that provide clues to its syntactic logic and allow one to deduce meanings.

The exhibition’s dynamic character does not allow for its comprehensive apprehension but rather only a fragmentary gaze onto a collection of temporary situations and sections, which do not add up to a spatial continuum. This fragmentary format paves the road to observing the medium of photography beyond its images and through its means, and opens up an abyss between the simple façade of the medium’s primary features and the complexity at the root of its contemporary uses.

Full Text